top of page

Ta steget mot framtidens friskvård

Vi erbjuder frisk- och sjukvården digitala, kliniskt validerade mätmetoder för preventiva hälsoundersökningar - 30 relevanta hälsomarkörer och 10 indikatorer på endast fem minuter

Branschens bästa investering!

Anta nya arbetssätt, förnya dina erbjudanden och skapa intresse för din verksamhet.

 

Via en  screening talar kroppen om vad som behövs för att en person ska nå en optimal hälsa. Enkelt kartlägger du dina kunders fysiologiska styrkor och svagheter. Resultatet gör det möjligt att ta fram individuella och effektiva frisk- och livsstilsråd. Wellness-Screening är en vidare utveckling av ES-teck som är en tidigare version i en produktutveckling mot en helt evidensbaserad screening. ES-teck finns fortfarande kvar på marknaden för försäljning hos oss.

 

Med denna form av hälsoundersökning kan du bedöma en persons hälsa och risker för de livsstilsrelaterade sjukdomarna som idag utgör 70- 80 % av alla sjukdomar.

Fysiologisk screening friskvårdare
body-bricks.png
Get Started

Referens från användare – Wellness Screening 

Fredrik Ölander

Cert. Funktionsmedicinsk terapeut

"För mitt företag har Wellness-Screening inneburit en bra ekonomisk investering, men främst har investeringen lett till att jag kunnat hjälpa mina kunder mer effektivt till en bättre hälsa."

 

"Screeningen har skapat ett intresse på både den privata marknaden och hos företagen som en ny form av förebyggande friskvårdsarbete. "

Fredrik Ölander friskvårdare

"Som Funktionsmedicinsk terapeut är min uppgift att på vetenskaplig grund definiera och behandla de underliggande orsakerna till ohälsa. "

Fördelar med screening

"When you touch one thing with deep awareness, 

you touch everything." - Lao Tzu 

Hälsoundersökning

Känn trygghet

När du investerar i en Wellness screening

kommer du att arbeta med en kliniskt validerad form

av hälsoundersökning. Därmed kan du och dina kunder känna trygghet. De fysiologiska värden du bygger din rådgivning kring är evidens-baserade,

 och relevanta.

Utbildning friskvårdare

Ha kontroll

När du investerar i en screening kan du köpa till  privatutbildning per timme och behov, så att du snabbt och enkelt kan komma igång med screeningen  i din verksamhet. Därefter finns flera möjligheter till vidareutbildning och även möjligheten att teckna ett trygghetsavtal.

Förebygga ohälsa friskvård

Identifiera problem i tid

Screening är perfekt för dig som vill etablera dig på företagsmarknaden. Alla företag vill förebygga ohälsa- och sjukdom. Screening är därför ett utmärkt verktyg för att identifiera problem i tid och därmed en mycket värdefull investering för ett företag.  Alla våra Screening-metoder är mobila och enkla att bära med sig.

Friskvårdsrådgivning

Hälso-överblick på 5 minuter!

När man väljer en metod att basera sin friskvårdsrådgivning kring är det viktig att den är snabb och enkel 

att genomföra. Vår digitala och mobila screeningen tar endast 5 minuter att genomföra och resulterar i  mer än 30 olika hälsomarkörer och 10 indikatorer.

Våra tjänster

30 kliniskt validerade hälsomarkörer på 5 minuter!

Wellness-Screening heter den digitala  hälsoundersökningen som erbjuds alla typer av friskvårdare.

3 olika biometriska screeningmetoder

 

TM-flow  underlättar diabetesvården och bland annat inkluderar insulinresistens och endotel reglering. TBL-ABI för att upptäck perifera arteriella sjukdomar (PAD) och Wellness-Medical-Screening för livsstilsrelaterade problem.

Vi har en lång erfarenhet inom utbildning och det finns ett flertal utbildningsalternativ.

 

Vi utbildar våra kunder globalt inom screening, fysiologi och åtgärdsprogram samt hur ni nyttjar screening på bästa sätt i er verksamhet.

 

Bli Certifierad Screening Terapeut och ta en examen i praktik och teori. 

bottom of page