top of page

Wellness Medical

Screening

Wellness-Medical-Screening är en kliniskt validerad biometrisk screeningmetod för hälso- och sjukvården. Screeningen är datorstödd och är därmed inte invasiv. På endast 5 minuter får ni fram mellan 40 olika hälsomarkörer och indikatorer därmed är hälsoundersökningen kostnadseffektiv. Baserat på resultatet kan man starta upp med en livsstilsplanering. I samband med tex förslag på fysisk aktivitet på recept, kan ni enkelt avgöra om det finns parametrar som utesluter högintensiv träning.

 

Vilka insatser stärker er patient mest, träning, kostomläggning eller stressreducering som några exempel.

 

I screeningen ingår en enkel uppföljningsfunktionalitet, där du snabbt kan mäta resultaten av din patients livsstilsaktiviteter.

Friskvård Evidensbaserad screening

Prevention

För att förändra folkhälsan, krävs livsstilsinsatser, då minst 80 % av sjukdomarna idag är kroniskt degenerativa och livsstilsrelaterade. Denna biometriska screening är kliniskt validerad och ni får fram 30 olika hälsomarkörer och 10 indikatorer för att starta upp arbetet med livsstilsprevention.

 

Med rätt prevention och samarbete mellan friskvård och hälso- och sjukvård kan vi förändra och förstärka folkhälsan. Screeningen utgår från hälsa och inte sjukdom. Syftet är att få information om vart patienten befinner sig på en hälso-skala.

Förändringens

kraft

Hälso/biomarkörer som ingår i Screeningen

Översikt​

 • Kroppssammansättning

 • Kondition 

 • Stress

 • Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)

 • Insulinresistens och komplikationer vid diabetes 

 • pH värde och oxidativ stress 

 • Låggradig inflammation 

 • Cirkulation inklusive endotel funktion

 • Hjärtat (hemodynamik och vaskulär ålder)

 • Matsmältning

 • Underfunktion sköldkörtel 

 • Autonoma nervsystemet kopplat till utmaning

Till höger finner ni 35 stycken av de huvudsakliga biomarkörer som framkommer vid en screening.

För evidens

se alla studier här

1. Heart rate 
2. Cardiovascular fitness - kondition
3. Performance capacity - VO2 i vila
4. Exercise recovery index 
5. Oxygen saturation
6. Dry lean mass
7. Fat mass
8. Body mass index
9. pH regulation - dehydration
10. Fight- or flight stress - Sympathetic NS
11. Recovery capacity in rest - Parasympathetic NS
12. Serotonin
13. Dopamine 

14. Baroreceptor response to standing up

15. Sympathetic response to standing

16. Parasympathetic response to standing 

17. Parasympathetic response to breathing

18. Orthostatic hypotension 

19. POTS

20. Microcirculation 

21. Oxidative stress - neuropathy

22.Thyroid (hypofunction)

23. Digestive system 
24. Systolic pressure 
25. Diastolic pressure 
26. Stroke volume 
27. Minute volume 
28.  Endothelial chart 

29. Inflammation - CRP 

30. Immune response (CD4+ and CD8+)

31. Lipid profile - total cholesterol and triglycerides 

32.Inuslin resistance 

33. Coagulation 

34. Vascular tone 

35. Cardio vascular age ​

ws-icons.png

"Med de enklaste medel

gör vi skillnad"

Se övriga Screeningar nedan

TM-Flow

Denna screening är utvecklad för er som arbetar med diabetesvård. Screeningen ger en validerad/patenterad och relevant information om bland annat: Insulin resistens,  mikrocirkulation och om det återfinns minskad densitet eller inflammation i C-fibrena.

TBL-ABI

​Screening som kan diagnotisera: lower-extremity peripheral artery disease (PAD).

TBL-ABI är rekommenderad av US och International Medical Associations.

Hälso/sjukvårdarens
bästa vän!

Ring oss så berättar vi mer.

Har du några frågor eller bara vill veta mer?

Vi har tagit emot ditt mail. Vi återkommer så fort vi kan till dig! Ha en fortsatt trevlig dag. Med vänliga hälsningar Teamet på Wellness Screening

bottom of page