Wellness Medical

Screening

Wellness-Medical-Screening är en kliniskt validerad biometrisk screeningmetod för hälso- och sjukvården. Screeningen är datorstödd och är därmed inte invasiv. På endast 5 minuter får ni fram mellan 40-60 olika hälsomarkörer och metoden är därmed kostnadseffektiv. Baserat på resultatet kan man starta upp med en livsstilsplanering. I samband med tex förslag på fysisk aktivitet på recept, kan ni enkelt avgöra om det finns parametrar som utesluter högintensiv träning.

 

Vilka insatser stärker er patient mest, träning, kostomläggning eller stressreducering som några exempel.

 

I screeningen ingår en enkel uppföljningsfunktionalitet, där du snabbt kan mäta resultaten av din patients livsstilsaktiviteter.

Friskvård Evidensbaserad screening

Prevention

För att förändra folkhälsan, krävs livsstilsinsatser, då minst 80 % av sjukdomarna idag är kroniskt degenerativa och livsstilsrelaterade. Denna biometriska screening är kliniskt validerad och ni får fram 40–60 olika hälsomarkörer för att starta upp arbetet med livsstilsprevention.

 

Med rätt prevention och samarbete mellan friskvård och hälso- och sjukvård kan vi förändra och förstärka folkhälsan. Screeningen utgår från hälsa och inte sjukdom. Syftet är att få information om vart patienten befinner sig på en hälso-skala.

Förändringens

kraft

Hälso/biomarkörer som ingår i Screeningen

Översikt​

 • Kroppssammansättning

 • Kondition 

 • Stress

 • Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)

 • Insulinresistens och komplikationer vid diabetes 

 • pH värde och oxidativ stress 

 • Låggradig inflammation 

 • Cirkulation inklusive endotel funktion

 • Hjärtat (hemodynamik och vaskulär ålder)

 • Matsmältning

 • Underfunktion sköldkörtel 

 • Autonoma nervsystemet kopplat till utmaning

Till höger finner ni 35 stycken av de huvudsakliga biomarkörer som framkommer vid en screening.

För evidens

se alla studier här

1. Heart rate 
2. Parasympathetic activity 
3. Sympathetic – Stress levels
4. Performance capacity
5. Nervous system activity
6. Dry lean mass
7. Fat mass
8. Total Body Water
9. Body Mass Index
10. Insulin resistance
11. Endothelial regulation
12. Tissue inflammation
13. Heart Rate

14. Oxygen saturation

15. pH in the interstitial water

16. Oxidative stress

17. Serotonin in the brain

18. Mental Stress

19. Dopamine

20. LDL cholesterol

21. Vascular tone

22. Blood pressure

23. Minute volume from the heart
24. Stroke volume from the heart
25. Performance of the left ventricle (heart)
26. Vascular Age
27. Microcirculation
28. C-fiber (inflammation/density)

29. Thyroid (hypofunction)

30. Digestive system

31. Liver glycolysis

32. Parasympathetic response to breathing and standing challenge (heart rate)

33. Blood pressure (standing challenge)

34. Orthostatic hypotension

35. Postural orthostatic tachycardia

ws-icons.png

"Med de enklaste medel

gör vi skillnad"

Se övriga Screeningar nedan

TM-Flow

Denna screening är utvecklad för er som arbetar med diabetesvård. Screeningen ger en validerad/patenterad och relevant information om bland annat: Insulin resistens,  mikrocirkulation och om det återfinns minskad densitet eller inflammation i C-fibrena.

TBL-ABI

​Screening som kan diagnotisera: lower-extremity peripheral artery disease (PAD).

TBL-ABI är rekommenderad av US och International Medical Associations.

Sjuk/hälsovårdarens
bästa vän!

Ring oss så berättar vi mer.

Har du några frågor eller bara vill veta mer?

Vi har tagit emot ditt mail. Vi återkommer så fort vi kan till dig! Ha en fortsatt trevlig dag. Med vänliga hälsningar Teamet på Wellness Screening