TM-Flow System

Den nya patenterade produkten, TM-Flow System hjälper läkare att bland annat differentiera vaskulära symtom från neuropatiska. Baserat på återkoppling från dess medicinska användare gör TM-Flow stor skillnad och underlättar deras arbete med sina diabetespatienter. 

 

TM-Flow är en medicinskt datorstödd mätmetod som använder ett flertal mätmetoder för att ge hälso- och sjukvård en icke invasiv metod för att underlätta och kostnadseffektivisera diabetesvården. De kliniska studierna är mycket övertygande och American Diabetes Association rekommenderar denna metod för diabetesvård.

Kliniskt validerad

​Bakgrunden för systemutvecklingen finner ni i Peer Reviews. Kliniska studier för specifika biomarkörer har validerats mot: 

 • Guldstandard för mätningar med ankelbröstkorg (ABI) med hjälp av Doppler-metoden.

 • Guldstandard för bedömning av insulinresistens - Hyperinsulinemisk Euglycemic Clamp (HEC).

 • Test för oralt glukostolerans (OGTT).

 • Koronär angiografi.

 • Diabetisk Neuropati Symtom (DNS) poäng.

 • Mikrovaskulär sjukdom (retinopati).

 • Vaskulära blodprov.

För evidens

se alla studier här

Biomarkörer

Screening av:

 • Endotela cellväggar

 • Insulinresistans

 • Låg gradig kronisk inflammation

 • Stora artärer

 • Mikrocirkulation

 • C-fiber densitet / inflammation

 • Hjärtfrekvensvariationer i vila

 • Hjärtfrekvensvariationer (andning, stående position)

 • Systolisk tryckrespons  (stående position)

När man ser den rätta vägen är det lättare att vinna.

Artery assessment

Photoplethysmography (PTG)

Endothelial function assessment

 • Second derivata PTG

 • Stress Index

 • PTG VLF index

 • PTG Index

 

Insulin Resistance assessment

 • PTG-TP

 

Volume Plethysmography analysis 

Large artery assessment:

 • Pulse Wave Velocity (PWV)

 • Peripheral Augmentation Index (pAIx)

 • Central Aortic Systolic Pressure (CASP)

 • Ankle Brachial Indices (ABI)

ANS assessment

Galvanic Skin Response (GSR) 

Sudomotor function:

 • Micro circulation 

 • C-Fiber density

 

Cardiac Autonomic Reflex Tests  (CARTs) 

Heart Rate Variability at rest: 

 • Total Power 

 • SDAAN

 • LF/HF

 

Heart Rate Variability during challenge:

 • Valsalva Ratio 

 • E/I Ratio

 • K30/15 Ratio

 • Systolic Pressure Response while standing

 • Delta LF/HF standing 

Galvanic Skin Response (GSR) 

Sudomotor function:

 • Micro circulation 

 • C-Fiber density

 

Cardiac Autonomic Reflex Tests  (CARTs) 

Heart Rate Variability at rest: 

 • Total Power 

 • SDAAN

 • LF/HF

 

Heart Rate Variability during challenge:

 • Valsalva Ratio 

 • E/I Ratio

 • K30/15 Ratio

 • Systolic Pressure Response while standing

 • Delta LF/HF standing 

"Med de enklaste medel
gör vi skillnad"
Se övriga Screeningar för sjuk/hälsovården nedan
Wellness-Medical-Screening

​Denna screening ger en översiktbild av den generella hälsan och kan ligga till grund för bland annat livsstilsplanering.

TBL-ABI

TBL-ABI

TBL-ABI

​Screening som kan diagnotisera: lower-extremity peripheral artery disease (PAD).

TBL-ABI är rekommenderad av US och International Medical Associations.

"Trygghet ger styrka"
Använd er av Screening ni med.
Välkommen att höra av er så berättar vi mer!
Sjuk/hälsovårdarens
bästa vän!

Ring oss så berättar vi mer.

Har du några frågor eller bara vill veta mer?

Meny

© 2018 by

Wellness Screening

Håll dig uppdaterad

Ta del av erbjudanden, utbildning och kommande evenemang direkt i din mailbox. 

 • Grey LinkedIn Icon

Hör av dig

Hälsokunskap AB
H2 (Health Hub)
Hälsingegatan 45
Stockholm

+46 709 52 66 66

info@wellness-screening.se 

Wellness Screening logga