top of page

TM-Flow System

Den nya patenterade produkten, TM-Flow System hjälper läkare att bland annat differentiera vaskulära symtom från neuropatiska. Baserat på återkoppling från dess medicinska användare gör TM-Flow stor skillnad och underlättar deras arbete med sina diabetespatienter. 

 

TM-Flow är en medicinskt datorstödd mätmetod som använder ett flertal mätmetoder för att ge hälso- och sjukvård en icke invasiv metod för att underlätta och kostnadseffektivisera diabetesvården. De kliniska studierna är mycket övertygande och American Diabetes Association rekommenderar denna metod för diabetesvård.

Friskvård Evidensbaserad screening

Kliniskt validerad

​Bakgrunden för systemutvecklingen finner ni i Peer Reviews. Kliniska studier för specifika biomarkörer har validerats mot: 

 • Guldstandard för mätningar med ankelbröstkorg (ABI) med hjälp av Doppler-metoden.

 • Guldstandard för bedömning av insulinresistens - Hyperinsulinemisk Euglycemic Clamp (HEC).

 • Test för oralt glukostolerans (OGTT).

 • Koronär angiografi.

 • Diabetisk Neuropati Symtom (DNS) poäng.

 • Mikrovaskulär sjukdom (retinopati).

 • Vaskulära blodprov.

För evidens

se alla studier här

Biomarkörer

Screening av:

 • Endotela cellväggar

 • Insulinresistans

 • Låg gradig kronisk inflammation

 • Stora artärer

 • Mikrocirkulation

 • C-fiber densitet / inflammation

 • Hjärtfrekvensvariationer i vila

 • Hjärtfrekvensvariationer (andning, stående position)

 • Systolisk tryckrespons  (stående position)

När man ser den rätta vägen är det lättare att vinna.

Artery assessment

Photoplethysmography (PTG)

Endothelial function assessment

 • Second derivata PTG

 • Stress Index

 • PTG VLF index

 • PTG Index

 

Insulin Resistance assessment

 • PTG-TP

 

Volume Plethysmography analysis 

Large artery assessment:

 • Pulse Wave Velocity (PWV)

 • Peripheral Augmentation Index (pAIx)

 • Central Aortic Systolic Pressure (CASP)

 • Ankle Brachial Indices (ABI)

ANS assessment

Galvanic Skin Response (GSR) 

Sudomotor function:

 • Micro circulation 

 • C-Fiber density

 

Cardiac Autonomic Reflex Tests  (CARTs) 

Heart Rate Variability at rest: 

 • Total Power 

 • SDAAN

 • LF/HF

 

Heart Rate Variability during challenge:

 • Valsalva Ratio 

 • E/I Ratio

 • K30/15 Ratio

 • Systolic Pressure Response while standing

 • Delta LF/HF standing 

Galvanic Skin Response (GSR) 

Sudomotor function:

 • Micro circulation 

 • C-Fiber density

 

Cardiac Autonomic Reflex Tests  (CARTs) 

Heart Rate Variability at rest: 

 • Total Power 

 • SDAAN

 • LF/HF

 

Heart Rate Variability during challenge:

 • Valsalva Ratio 

 • E/I Ratio

 • K30/15 Ratio

 • Systolic Pressure Response while standing

 • Delta LF/HF standing 

"Med de enklaste medel
gör vi skillnad"
Se övriga Screeningar för sjuk/hälsovården nedan
Wellness-Medical-Screening

​Denna screening ger en översiktbild av den generella hälsan och kan ligga till grund för bland annat livsstilsplanering.

TBL-ABI

TBL-ABI

TBL-ABI

​Screening som kan diagnotisera: lower-extremity peripheral artery disease (PAD).

TBL-ABI är rekommenderad av US och International Medical Associations.

"Trygghet ger styrka"
Använd er av Screening ni med.
Välkommen att höra av er så berättar vi mer!
Sjuk/hälsovårdarens
bästa vän!

Ring oss så berättar vi mer.

Har du några frågor eller bara vill veta mer?

Vi har tagit emot ditt mail. Vi återkommer så fort vi kan till dig! Ha en fortsatt trevlig dag. Med vänliga hälsningar Teamet på Wellness Screening

bottom of page